Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów pomnażania naszych oszczędności, który pozwala na osiąganie wyższych zysków niż lokaty bankowe. Polega on w uproszczeniu na tym, że powierzamy nasze pieniądze ekspertom, którzy w naszym imieniu inwestują je i pomnażają w zamian za udział w zyskach.

Jeżeli ten opis działania funduszy inwestycyjnych wydaje Ci prosty, to dlatego, że tak rzeczywiście jest. Rozpoczęcie inwestowania za pośrednictwem funduszy nie jest bardziej skomplikowane od założenia lokaty w banku. Jest jednak kilka rzeczy, które musisz wiedzieć zanim zaczniesz.

Ten artykuł jest pierwszym z zaplanowanego cyklu artykułów o tym, jak rozpocząć inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Po ich lekturze każdy będzie mógł sam odpowiedzieć sobie na pytanie czy fundusze inwestycyjne są dla niego i jak dzięki nim pomnażać swoje oszczędności.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz to takie przedsiębiorstwo, które zbiera wpłaty od wielu drobnych, indywidualnych inwestorów i inwestuje je w ściśle określony sposób. Dzięki temu, że fundusz zarządza dużą pulą pieniędzy, może to robić bardziej skutecznie, niż każdy z wpłacających z osobna. Fundusz może na przykład zatrudnić analityków i ekspertów, którzy śledzą trendy rynkowe i podejmują decyzje w co inwestować. Dzięki temu wynagrodzenie takiego eksperta (jak i pozostałe koszty funkcjonowania funduszu) rozkłada się na wszystkich inwestorów. Ponieważ korzystamy z doświadczenia ekspertów (i płacimy za nie), to nie musimy sami zostawać ekspertami w każdej dziedzinie inwestowania. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie poprzez fundusze wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, ale bariera ta jest dużo mniejsza, niż gdybyśmy inwestowali indywidualnie.

Fundusze inwestycyjne są powoływane i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie w Polsce jest 65 zarejestrowanych TFI, które w sumie zarządzają około tysiącem różnych funduszy. Polacy zgromadzili w funduszach inwestycyjnych ponad 140 mld zł. To pięć razy mniej niż na lokatach bankowych, więc widać, że dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii propagowania wiedzy na temat tej formy inwestowania.

To, w co dany fundusz inwestuje jest ściśle określone w jego statucie i niekoniecznie muszą to być akcje spółek giełdowych. Poza funduszami akcyjnymi istnieją fundusze, które inwestują w obligacje, nieruchomości, surowce naturalne, a nawet… w lokaty bankowe. Dzięki tej różnorodności każdy inwestor może znaleźć fundusz, który będzie mu odpowiadał.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Najważniejszym kryterium podziału jest polityka inwestycyjna funduszu, czyli to, w co dany fundusz inwestuje nasze pieniądze. Najpopularniejsze rodzaje funduszy to:

 • Fundusze akcji (inne popularne nazwy to: fundusz akcyjny, agresywny, dynamiczny, spółek takich-a-takich) – inwestują większość pieniędzy w akcje i udziały spółek, zarówno tych notowanych na giełdzie, jak i tych poza obrotem publicznym. Grupa ta jest na tyle zróżnicowana, że zasługuje na rozbicie na wiele podgrup, np. fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw, fundusze akcji dywidendowych, fundusze akcji spółek sektora bankowego itp., ale to zostawimy na inny raz. Ten rodzaj funduszy pozwala na osiąganie dużych zysków, ale trzeba też liczyć się z możliwością poniesienia sporych strat.
 • Fundusze dłużne (inne popularne nazwy: fundusz obligacji, papierów dłużnych) – inwestują głównie w obligacje. Mogą być to zarówno obligacje skarbowe (czyli emitowane przez Skarb Państwa), jak i obligacje korporacyjne, czyli takie, których emitentem są przedsiębiorstwa. Obligacje są instrumentami generalnie bezpieczniejszymi, niż akcje. Zyski z inwestycji w fundusze dłużne są umiarkowane, a ich bezpieczeństwo z reguły większe niż w przypadku funduszy akcyjnych.
 • Fundusze gotówkowe (inne nazwy: pieniężne, depozytowe, lokacyjne, płynnościowe) – inwestują głównie w krótkoterminowe depozyty, lokaty bankowe i bony skarbowe (podobne do obligacji, ale emitowane na krótszy termin). Bezpieczeństwo i zyski z inwestycji w ten rodzaj funduszy są zbliżone (choć nie takie same) do lokaty bankowej.
 • Fundusze mieszane – w tej kategorii mieszczą się wszystkie fundusze, które inwestują w różnych proporcjach w akcje, obligacje i instrumenty pieniężne. W zależności od konkretnego profilu mogą np. inwestować 50% w akcje i 50% w obligacje, albo tylko 20% w akcje, a pozostałe 80% w obligacje i depozyty. Najpopularniejsze nazwy w tej kategorii to fundusz zrównoważony, stabilnego wzrostu, aktywnej alokacji itp. Ich bezpieczeństwo i potencjalne zyski są zróżnicowane i zależą od tego, w co konkretnie i w jakich proporcjach dany fundusz inwestuje.
 • Inne fundusze – do tej kategorii zaliczają się wszystkie fundusze, które inwestują w pozostałe rzeczy, poza akcjami, obligacjami i instrumentami pieniężnymi. Należą do nich głównie fundusze nieruchomości oraz surowców naturalnych jak złoto, miedź czy ropa. Generalnie należą do inwestycji ryzykownych, a ich rola głównie polega na zwiększaniu zróżnicowania naszych inwestycji.

Nazwy funduszy należy traktować ostrożnie, bo fakt, że w nazwie funduszu występuje sformułowanie „stabilny wzrost” niekoniecznie oznacza, że jego wartość będzie zawsze stabilnie rosnąć. Podobnie z niektórymi funduszami gotówkowymi i obligacyjnymi – podobne nazwy można czasem spotkać w obu tych grupach.

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

 • Można osiągać większe zyski niż na lokatach czy obligacjach.
 • Inwestowanie w fundusze wcale nie musi być ryzykowne. Można wybrać takie fundusze, których bezpieczeństwo jest porównywalne z lokatami i obligacjami skarbowymi.
 • Większość funduszy nie wymaga dużego kapitału. Można zacząć inwestować nawet od 50 zł
 • Jednostki udziałowe funduszy można sprzedać z dnia na dzień. Nie tracimy odsetek jak w przypadku lokat czy obligacji w związku z wcześniejszym wycofaniem środków.
 • Możemy dobrać taki zestaw funduszy, który najlepiej odpowiada naszym preferencjom odnośnie do równowagi pomiędzy bezpieczeństwem inwestycji a zyskami.
 • Można za pośrednictwem funduszy inwestować w rzeczy, w które trudno byłoby zainwestować samemu, np. akcje firm tureckich, obligacje amerykańskie, surowce jak ropa czy miedź albo nieruchomości zagraniczne.
 • Fundusze zatrudniają doradców inwestycyjnych i analityków finansowych, którzy zawodowo zajmują się śledzeniem trendów rynkowych, doborem właściwych inwestycji i dbaniem o zyski.
 • Inwestując w jeden fundusz inwestujemy pośrednio w wiele różnych spółek, obligacji, surowców, czy nieruchomości naraz. Dzięki temu ryzyko utraty naszych oszczędności jest mniejsze, ponieważ rozprasza się na wiele mniejszych inwestycji.

Wady inwestowania w fundusze inwestycyjne

 • W przypadku wszystkich funduszy należy się liczyć z mniejszym lub większym ryzykiem poniesienia strat. W przeciwieństwie do lokaty czy obligacji nie tracimy wyłącznie odsetek, ale strata może objąć również część wpłaconych przez nas pieniędzy.
 • W przeciwieństwie do lokat i obligacji, inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Tę właśnie wiedzę będę się starał przekazać w niniejszym cyklu artykułów.
 • Praca analityków i doradców inwestycyjnych kosztuje. Koszty te są pobierane z zainwestowanych przez nas środków i ostatecznie obniżają nasze zyski. Odbywa się to w sposób automatyczny, bez konieczności samodzielnego regulowania opłat na rzecz funduszu inwestycyjnego.

Podsumowanie

Inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych nie jest ani trudne, ani zarezerwowane dla tych, którzy dysponują dużym kapitałem. Fundusze pozwalają na osiągnięcie większych zysków, niż lokaty bankowe, ale wiążą się też z ryzykiem strat. Właściwy dobór funduszy pozwoli nam jednak na upewnienie się, że podejmujemy jedynie rozsądne ryzyko. Do tego potrzebna jest wiedza i zrozumienie mechanizmów działania funduszy inwestycyjnych, które będę systematycznie przedstawiał w niniejszym cyklu artykułów.

W następnym artykule wyjaśnię w szczegółach ile kosztuje inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych oraz co dokładnie dzieje się z pieniędzmi, które wpłacamy do funduszu.


SPRAWDŹ NASZE WARSZTATY »

 

Jeżeli ten artykuł Ci się podoba, to udostępnij go i polub moją stronę na facebooku. Dzięki temu jest szansa, że inni, którym również może się spodobać się o nim dowiedzą.